محصول دیجیتالی

تلخیص نموداری هدایه

تلخیص نموداری هدایه
تلخیص نموداری هدایه
تلخیص نموداری هدایه
تلخیص نموداری هدایه
تلخیص نموداری هدایه
تلخیص نموداری هدایه
تلخیص نموداری هدایه
محصول دیجیتالی

تلخیص نموداری هدایه

۶٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

از شریف ترین و بهترین دروس حوزه علم نحو می باشد زیرا تمام استخراج ادبیات عرب در دست این علم می باشد.

بر اهل فضل پوشیده نیست که کتب نحویی که از  سالیان دراز در حوزه علمیه مورد استفاده است با کمال اتقان و صحتی که دارد می توان آن را به روشهای ساده تری بیان نمود.از جمله امور بیان نحو بصورت نموداری می باشد که با توجه به گفتار تمام مطلب ، ذوق و سلیقه خاصی را برای مخاطب ایجاد می کند.

نویسنده کتاب هدایه ابوحیان اندلسی می باشد که متوفای ۷۴۵ ق است ، معتقد است که بعلاوه مختصر بودن مهمات علم نحو ، به ترتیب کافی بصورت فصل فصل و با باب به عبارت واضح و با ذکر مثالهای متنوع در جمیع مسائل آمده است و برای اینکه ذهن مبتدی از فهم مسائل مشوش نگردد ، متعرض ادله و علل آن نشده است .

تلخیص نموداری هدایه

نویسنده : خیرالله نیکخواه

تعداد صفحات : 177

حجم فایل : 3 مگابایت