محصول دیجیتالی

راهنمای تنظیم لوایح و دادخواست

راهنمای تنظیم لوایح و دادخواست
راهنمای تنظیم لوایح و دادخواست
راهنمای تنظیم لوایح و دادخواست
راهنمای تنظیم لوایح و دادخواست
راهنمای تنظیم لوایح و دادخواست
راهنمای تنظیم لوایح و دادخواست
راهنمای تنظیم لوایح و دادخواست
محصول دیجیتالی

راهنمای تنظیم لوایح و دادخواست

۱۲٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

آیین طرح دعوی و نگارش حقوقی

آموزش و نمونه انواع دعاوی

دعاوی خانوادگی ، دعاوی مربوط به چک و سفته

دعاوی دیوان عدالت اداری

با این فایل از انواع لوایحی که قرار داده شده است میتوانید نمونه نکته برداری کنید

فرمت : PDF

حجم فایل : 2 مگابایت

تعداد صفحات : 134 صفحه